NAUCZYCIELE

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Grabowska Urszula

mgr Kaim Iwona

mgr Kamińska Magdalena (pomoc nauczyciela)

mgr Rajnysz Joanna

mgr Skromblewicz Urszula

mgr Walczak Małgorzata

mgr Więtczak Anna

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych:

mgr Brzeźny Ewa (historia, wos)

mgr Chudzik Jolanta (język polski; wicedyrektor)

mgr Lasota Iwona (język polski)

mgr Mazur Marzena (historia, wos)

mgr Pawlińska Barbara (język polski, wok)

mgr Pluskota Jolanta (język polski)

mgr Ruszke Agata (język polski)

mgr Siwek Agnieszka ( język polski )

mgr Werowska Joanna (historia, wos)

Nauczyciele matematyki:

mgr Mikołajek Monika

mgr Purzycka Barbara

mgr Wilk Iwona (+ szachy)

mgr Wrucha Marek

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych:

mgr Boraczewska Katarzyna (biologia)

mgr Fliśnik Daria (biologia)

mgr Motyka Ewelina (informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, technika)

mgr Purzycka – Bitner Elżbieta (przyroda; wicedyrektor)

mgr Słotwińska Anna (chemia)

mgr Starczewska Katarzyna (informatyka, technika)

mgr Szołonik Sylwia (fizyka)

mgr Zmuda Ilona (geografia)

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Błachut Parys

mgr Bodys Jarosław (trener siatkówki,  koordynator)

mgr Dudek Waldemar (taniec towarzyski)

mgr Gwóźdź Mateusz (trener siatkówki)

mgr Jabłońska Magdalena

mgr Misiewicz Elżbieta

mgr Mączyński Rafał ( trener judo )

mgr Miłoś Zbigniew (dyrektor szkoły)

mgr Olszowska Małgorzata (wychowanie fizyczne, przedmioty artystyczne)

mgr Olszowska Marta(trener siatkówki)

mgr Olszowski Artur (trener siatkówki)

mgr Sikora Jacek (trener siatkówki)

mgr Sobina – Ryszka Wioletta

Nauczyciele języków obcych:

mgr Gozdalska Sylwia (język angielski)

mgr Krusal Joanna (język angielski)

mgr Masłowska Adriana (język angielski)

mgr Mazur Sabina (język angielski)

mgr Piechaczek Ewa (język angielski)

mgr Pietryka-Radajewska Nadia (język angielski)

mgr Sosna Magdalena (język niemiecki)

mgr Walczak Dominika (język angielski)

Nauczyciele przedmiotów artystycznych:

mgr Małgorzata Bień (bibliotekarz, plastyka)

dr Słyk Urszula (muzyka)

Nauczyciele przedmiotów artystycznych:

mgr Małgorzata Bień (bibliotekarz, plastyka)

dr Słyk Urszula (muzyka)

Nauczyciele religii:

mgr Gomółka Jolanta

mgr Kiełbasa Alicja (religia, biblioteka)

mgr Szaforz Czesław (ksiądz proboszcz)

mgr Zdebel Adam (ksiądz wikary)

Doradztwo zawodowe:

mgr Włoch Iwona

Pedagodzy szkolni:

mgr Hanczko Adrianna

mgr Włoch Iwona

Zajęcia rewalidacyjne:

mgr Kraus Barbara

mgr Kasprzak Gabriela

Świetlica – wychowawcy:

mgr Górak Monika

mgr Wysocki Piotr

Internat – wychowawcy:

mgr Bandała Marcin